TMMAF & AMATEUR & PRO KURALLARI


    


   Düzenlemeler ve Uluslararası Müsabaka Kuralları


Aşağıdaki ayrıntılı kurallar ve dövüş süreleri GAMMA Yetişkin A sınıfı Uluslararası turnuvalar içindir!

 

Bu kurallar ve düzenlemeler, tüm uluslararası GAMMA MMA turnuvaları için standarttır.

 

Juniors, Veterans veya Yetişkin C gibi diğer sınıflar için dövüş süreleri ve kuralları farklıdır. Bu bilgiler kurallara genel bakış kısmında belirtilmektedir.

 

Çocuklar, Ön-Kadet, Genç/Yaşlı Kadet, Junior ve Veteran sınıfları için MMA branşında GÜVENLİ bir karma dövüş müsabakası düzenlemek önceliğimizdir. Bu sınıfları MMA branşının semi-contact versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

 

Bu yaş gruplarının dahil olduğu müsabakalarda, sporcular yaş kategorilerinin kurallarının izin verdiği tüm teknik ve eylemleri (vuruşlar, transferler, vücut düşürmeler, atışlar, tutmalar, submission teknikleri) dövüş esnasında kullanabilirler. Ayakta ve yerde yine yaş kategorilerine göre düzenlenen ve uygun görülmeyen vuruşlar ve teknikler yasaktır.

 

8-15 yaş arası ve Veteran sınıflarında için yapılan yarışmalarda rakibinizi “nakavt” (KO) etmek yasaktır. Sporcu bu kurala aykırı davrandığı takdirde müsabakadan diskalifiye edilir.

 

Her GAMMA üyesi, kendi ülkesinde gerekliyse veya yerel yönetim tarafından zorunlu kılınırsa, kuralların bazı kısımlarını değiştirebilir.

 

Lütfen dikkat: Bu tarz değişiklerde sadece dövüş süresini kısaltmaya ve birkaç sınıfta serbest olan teknikleri yasaklamaya izin verilir! GAMMA hiçbir koşul altında dövüş süresini uzatmayı ve bazı tekniklerin serbest kılınmasını kabul etmez.


 

1.  Genel Hükümler:

                    Karma dövüş sanatlarındaki (bundan böyle MMA olarak anılacaktır) tüm yarışmalar, Küresel Karma Dövüş Sanatları Birliği (bundan sonra GAMMA olarak anılacaktır) Yönetmeliklerine uygun olarak yapılır.

 

                   Sporcuların, müsabakalara uluslararası federasyonun (GAMMA) bahsi geçen düzenlemelerine uygun olarak yaklaşmaya ve GAMMA tarafından yayınlanan tüm geçerli kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

 

                   Her uluslararası yarışma için GAMMA, belirli atıf noktalarına yapılan değişiklikleri veya eklemeleri yayınlayabileceği bir davet duyurusu yapacaktır.

 

                   GAMMA, dövüşçüşelerin kilogram (kg) ağırlığı için "SI": "Systeme International dUnites" uluslararası birim sistemini kullanır.


2.  Yarışmaya Başvurmak

 

Uluslararası yarışmaya başvuru için tüm yükümlülükler, ilgili yarışma için GAMMA davetiyesinde belirtilmiştir.

 

Uluslararası yarışmaya davetiyesi, tanımlanan Yarışmacılar, yarışmanın ev sahibi ve ana organizatör olarak GAMMA’ya dair tüm hak ve yükümlülükleri içerir.

 

 

3.  Cinsiyet ve Yaş Düzenlemeleri

 

MMA, her yaş kategorisinde her iki cinsiyet tarafından da uygulanabilen bir spordur. Sporcular yaşlarına göre şu şekilde sınıflandırılır:

-  Çocuk:                 8-9 yaş arası

-  Ön-Kadet           10-11 yaş arası

-  Kadet                 12-13 yaş arası

-  Junior                14-15 yaş arası

-  Genç                  16-17 yaş arası

-  Yetişkin               18 yaş ve üstü

-  Veteran                40 yaş ve üstü


4.  Müsabakaların Süresi:

 

            a)  GAMMA A International seviyesindeki her dövüş, 3 dakikalık 3 raunt olmalıdır.

            b)  Rauntlar arasındaki dinlenme süresi 60 saniyedir.

c)  Hiçbir müsabık 24 saatlik süre zarfında 9 raunttan ve/veya 27 dakikadan fazla mücadele edemez.

          d)  Maçlar arasında her zaman en az 2 boşluk planlanmalıdır.

e)  GAMMA Organizasyon Komitesi isterse turnuvalarda dövüş süresini, GAMMA A International seviyesi için 3 dakikalık 2 raunt olarak kısaltılabilir. Finaller her zaman 3 dakikalık 3 raunt olmalıdır.

 

5.  Hakem / Hakem Kurulu:

 

Hakem, bir maçın tek hakemidir ve bir müsabakayı durdurmaya yetkili tek kişidir. Hakemin yetkisi ringe/kafese girdiğinde başlar ve dövüş sonuçlanana kadar devam eder. Ringte/kafeste bulunan hakem, sorumlu baş hakemdir.

 

Uluslararası turnuvalarda gerçekleşen müsabakalar için hakem komitesi (Yetkililer) şunlardan oluşur:

 

        •                   Ringte/kafeste bulunan 1 hakem

        •          Dövüşü puanlayan 3 hakem. Bunlar eşit mesafede ringin/kafesin dışında yer alır.

        •              1 Kronometreden sorumlu teknik asistan

        •             1 Skor kartlarından sorumlu teknik asistan

        •                  1 Doktor

 

 

6.  Anında Tekrar Oynatma:

 

Anında tekrar oynatma, “Dövüş Bitirme Eylemini” incelemek için kullanılmamalıdır. Fakat bu açık bir kural ihlali iddiasında bulunulduğu takdirde, ilgili düzenleyici makamın prosedürü uyarınca bir kararın videosunu veya başka bir şekilde incelenmesini engellemez.

 

 

7.  Koruyucu Donanım:

 

Tüm dövüşçülerin müsabaka sırasında dişlik takmaları zorunludur. Dövüşçülerin dişlik takmadığı süre dövüş devam edemez. Müsabaka sırasında dişlik yerinden çıkarsa, hakem süreyi durdurur ve dişliğin ilk uygun anda derhal harekete müdahale etmeden tekrar takılmasını sağlar.

 

Tüm erkek dövüşçüler bir kasık koruması takmalıdır (plastik ve metal malzeme kullanılması uygundur). Kadın dövüşçüler isterlerse kasık koruyucusu takabilirler.

 

Her iki dövüşçü de aynı model, açık parmak MMA Eldivenleri giymelidir. Eldivenler 6 ila 8 oz. ağırlığında olması gereklidir.

 

Her iki dövüşçü de aynı model, elastik (veya neopren) kaval koruyucusu takmalıdır. Bunlar en az 1 cm kalınlığında olmalıdır.


Eldivenler ve koruyucular, dövüşçülerin köşe rengiyle (kırmızı veya mavi) eşleşmelidir. Bu renkte bir ekipman yoksa, eldivenlerin bilekleri ve kaval koruyucuların üst kısmı kırmızı veya mavi 50 mm genişliğinde band ile sarılmalıdır.

 

Eldivenler ve kaval koruyucuları organizatör tarafından sağlanmalı ve GAMMA tarafından onaylanmalıdır.

 

Kadın yarışmacılar dini nedenlerle, yarışma davetiyesi veya turnuva sorumluları tarafından onaylanmış ek bir baş/saç örtüsü giyebilirler.

 

 

8.  Dövüş Alanı

 

Dövüş alanı örnekleri olarak alttakiler kullanılabilir:


        •                   Boks tarzı bir ring (en az 5 halatlı)

        •                   En alttaki iki halat arasında güvenlik çitli bir boks ringi,

        •                   Güvenlik çiti ile çevrili bir dövüş alanı (yuvarlak veya çok açılı)

        •                   Düz bir tatami (dövüş sanatları matı) üzerinde bulunan kapalı dövüş alanı.

 

                   Kapalı dövüş alanları için minimum boyut 6m x 6m veya 6m diyagonaldır. Kapalı dövüş alanları için maksimum boyut 10m x 10m veya 10m diyagonaldır.

 

                   Halatsız veya güvenlik çiti olmayan açık dövüş alanları minimum 7m x 7m veya 7m diyagonal boyutta olmalıdır. Maksimum boyut 10m x 10m veya 10m diyagonaldır.

 

                   8 yaşından 11 yaşına kadar olan Çocuklar ve Ön-Kadet'lerin yalnızca açık, tatami veya mat kaplı, çit, bariyer veya halat içermeyen bir dövüş alanında dövüşmesine izin verilir.

 

        •                   Her dövüş alanı açıkça işaretlenmiş KIRMIZI ve MAVİ köşelere sahip olmalıdır.

 

                   Dövüş alanı zemini, en az 40 mm'lik yüksek yoğunluklu köpük dolgu ile birbirine sıkıca bitişik olan spor matları ile kaplanabilir. Üstü kalın bir bez tarzı (tuval veya pamuk) ile kapatılmalıdır. Dövüş boks ringi veya güvenlik çiti bulunan alanda yapılması durumunda, köpük her zaman kapatılmalıdır.

 

 

9.  Vazelin / Diğer Jeller ve Kremler:

 

Dövüş öncesi vazelin veya benzeri başka bir madde uygulaması organizasyon görevlileri tarafından ring kenarında yapılır. Yüze vazelin veya benzeri başka bir maddenin tekrar uygulanmasına turlar arasında izin verilebilir ve sadece yetkili görevliler tarafından uygulanabilir. Kremler, Thai Yağı veya diğer sıvılar gibi maddelerin herhangi bir şekilde uygulanması, derhal diskalifiye ile sonuçlanacaktır!


    10.  Müsabaka İptali

 

Öngörülemeyen, dövüşle ilgili olmayan sorunlar nedeniyle dövüşün sonuçlandırılması gereken durumlarda, planlanan rauntların yarısı artı bir saniye (1/2 +1) tamamlanmışsa dövüş puan kartları ile sonuçlanabilir. Dövüş dışı durma ½ +1 işaretinden önce gerçekleşirse, dövüş “Müsabaka İptal” olarak değerlendirilecektir.

 

 

11.  El Sargıları:

a)              El başına maksimum bir rulo (en fazla 2 inç genişliğinde ve 15 yard uzunluğunda) beyaz, yumuşak, bez kullanılmasına izin verilir. Bez yarışmacının eldiveninin bileğini geçmemelidir. Açıkta kalan başparmak, korunması gereken bir seçenektir.

 

b)             En fazla bir rulo (en fazla 1,25 inç genişliğinde ve 10 inç uzunluğunda) beyaz atletik bant (toplamda iki el için!) izin verilir. Bant, yarışmacının eldivenlerinin bileğini geçmemelidir. Bant parmakların arasından geçirilebilir ancak parmak eklemlerini kapatmayabilir. Açıkta kalan başparmak, korunması gereken bir seçenektir.

 

c)              Parmak eklemleri üzerinde veya arasında her türlü birikme veya kıvrılma yasaktır ve müsabıkın anında diskalifiye olmasına neden olur.

 

        d)            18 yaşından küçük sporcular için el sarma yasaktır.

 

 

12.  Eklem/Vücut Sargıları

 


a)                  Yarışmacının elleri dışında vücudun üst kısmında herhangi bir bantlama, kaplama veya koruyucu donanım bulunmayacaktır. Buna bunlarla sınırlı olmamakla beraber eklem manşonları, dolgu veya herhangi bir türde destek/gövde bandı dahildir.

 b)       Bir yarışmacı, yalnızca diz ve/veya ayak bileği eklemlerini sarmak için yumuşak neopren veya elastik kumaş tipi bir sargı kullanabilir. Onaylı manşonlarda şunlar bulunamaz: dolgu, cırt cırt, plastik, metal, bağcıklar veya güvenli olmadığı düşünülen veya haksız avantaj yaratabilecek diğer malzemeler. Bant, gazlı bez veya onaylı manşonlar dışındaki herhangi bir malzemeye izin verilmez. Onaylı manşonlarda şunlar bulunamaz: dolgu, cırt cırt, plastik, metal, bağcıklar veya güvenli olmadığı düşünülen veya haksız avantaj yaratabilecek diğer malzemeler. Bant, bez veya onaylı manşonlar dışındaki herhangi bir malzemeye izin verilmez.

 

 

13.  Kafes/Ring Kıyafeti:

 a)              Tüm dövüşçülerin komisyon tarafından gerekli görülen koruyucu giysiler giymeleri gerekecektir.

 

b)             Erkek yarışmacılar, federasyon veya turnuva direktörü tarafından talep edilmesi halinde üst vücutlarına kısa kollu rash guard giyebilirler.


c)              Erkek ve kadın dövüşçüleri uygun (kısa) short, dişlik ve eldiven giyeceklerdir. Erkek dövüş sanatçıları da uygun kasık korumasını kullanmalıdır.

 

d)            Kadın dövüş sanatçıları, kısa kollu (dirsek üstü) veya kolsuz, vücuda oturan bir rash guard ve/veya spor sutyen(ler)i giymelidir. Salaş üstlere ve/veya göğüs koruyuculara izin verilmeyecektir. Kadın yarışmacılar, erkek yarışmacılarla kasık koruması dışında aynı standartlara uyacaktır.

 

e)              Salaş bir shortun paçası dizin altına uzanmamalıdır. Vücuda sıkı oturan taytların da dizi geçmesine izin verilmez.

 

        f)               Dövüş şortunda/taytında açıkta Velcro, cep veya fermuar bulunmamalıdır.

 

g)             Aynı maçta, yarışmada veya turnuvada yer alan dövüşçüler, farklı renk shortlar giyebilir veya atandıkları köşeyi eldiven bantlama ve/veya eldiven rengini belli etmek ile österilebilir.

 

        h)             Dövüşçüler dövüş sırasında ayakkabı giyemezler.

 

i)               Hakem tarafından gerekli görüldüğünde, tüm dövüşçülerin saçlarını, her iki müsabıkın görüş ve güvenliğini engellemeyecek şekilde tutturacaklardır. Müsabıkın saçını sabitlemek için her iki müsabıkın da yaralanmasına neden olabilecek hiçbir nesne kullanılamaz.

 

        j)                 Müsabakalarda takı takmak (dil piercingi dahil) kesinlikle yasaktır.

 

k)             Tüm yarışmalarda vücut kozmetiklerinin kullanılması yasaktır. Yüz kozmetiklerinin kullanılması komisyonun ve/veya hakemin takdirindedir.

 

 

14.  Serbest Hareketler

a)      Dövüş sanatları tarzı vuruşlara (yalnızca kapalı yumruk veya çekiç yumruk), baş ve vücudun izin verildiği bölgelerine tekmelere ve dizlere izin verilir. Yasak hedefler ve hareketlerin ayrıntılı açıklamaları için lütfen faullere ve yasak hareketler kısmına bakın.

 

b)                  Dövüş sanatları tarzı atışlara ve düşürmelere izin verilir. Yasak hareketlerin ayrıntılı açıklamaları için lütfen faullere ve kural dışı notlara bakın.

 

c)      Dövüş sanatları tarzı submission ve grappling hareketlerine izin verilir. Yasak hareketlerin ayrıntılı açıklamaları için lütfen faullere ve kural dışı notlara bakın.

 

d)      Clinching ve güreşmeye izin verilir. Her iki dövüşçü de önemli bir vuruş veya yere düşme olmaksızın 15 saniyeden fazla clinch’te bulunur veya güreşirse, Başhakem onları harekete geçmeye çağıracaktır. Dövüşçüler 5 saniye daha devam ederse, hakem dövüşü durduracak ve dövüş alanının ortasında durarak maçı yeniden başlatacaktır.


15.  Fauller:

     

        a)      Kafa ile vurmak;

                Kafa hiçbir şekilde vurmak için kullanılamaz. Kafanın kafa kafaya, kafa vücuda veya başka bir şekilde vuruş için         kullanılması yasaktır.

 

         b)      Her türlü göz oyması;Parmak, çene veya dirsek ile göz oyması yasaktır. Dövüşçünün göz yuvasına temas eden yasal vuruşlar veya yumruklar göz oyması olarak değerlendirilmez ve serbest hareket olarak kabul edilecektir.

 

         c)      Rakibi ısırmak veya tükürmek;

Herhangi bir biçimde ısırmak yasa dışıdır. Bir dövüşçü, bir hakemin bazı hareketleri fiziksel olarak gözlemleyemeyebileceğini anlamalı ve bir rakip tarafından ısırılıp ısırılmadığı konusunda hakemi bilgilendirmelidir.

 

         d)     Balık Kancası;

Bir dövüşçünün parmaklarını rakibinin ağzına, burnuna veya kulaklarına saldıracak ve deriyi o bölgeye gerecek şekilde kullanma girişimi "Balık kancası" olarak kabul edilecektir. Balık kancalama genellikle parmakların rakibin ağzına sokulması ve rakibin derisine tutunarak ellerin zıt yönlerde çekilmesidir.

 

        e)      Sac cekmek;

Saçı herhangi bir şekilde çekmek yasak bir harekettir. Bir dövüşçü, rakibini hiçbir şekilde kontrol etmek için rakibinin saçını tutamaz. Bir dövüşçünün uzun saçları varsa, saçlarını hiçbir şekilde tutma veya boğma aracı olarak kullanamazlar.

 

        f)       Spiking;

Rakibi doğrudan başını veya boynunun yere çakılmasını sağlayacak hareketleri yasaktır. Dövüşçünün serbest olan bir atış gerçekleştirip rakibin kafası yere çarpmasıyla sonuçlansa bile serbest bir atış olarak kabul edilecektir. Spiking olarak rakibinizin vücudunu kontrol ettiğiniz, ayaklarını havada, başları dümdüz aşağı olacak şekilde tuttuğunuz ve ardından rakibin kafasını yere zorla çarptırdığınız herhangi bir atış olarak kabul edilir. Bir dövüşçü rakibi tarafından submission ile pes ettirmeye çalıştırıldığında, eğer bu dövüşçü rakibini kaldırma yeteneğine sahipse, kaçmaya zorlamak için rakibin kafasını yere çarpmasına veya sivrimesine izin verilmediğine dikkat edilmelidir.

 

        g)      Omurgaya veya başın arkasına darbeler;

Başın arkası, her iki tarafta 1 inç (2,5 cm)'lik bir varyansla başın tepesinden başlar ve başın arkasından oksipital bileşkeye kadar uzanır. Bu alan oksipital ekleme (ense) uzanır ve boynun tüm genişliğini kaplar. Daha sonra, kuyruk kemiği de dahil olmak üzere, omurganın merkez hattından 1 inç (2,5 cm) sapma ile omurgadan aşağı doğru hareket eder.

 

        h)      Her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı tutma;

Boğazı hedefleyen vuruşlara izin verilmez. Bir dövüşçünün, çarpıcı bir saldırı için boyun bölgesini açacak şekilde rakiplerinin kafasını çekmesini sağlayan vuruşları buna dahildir. Bir dövüşçü, rakibini boyun eğdirmek amacıyla parmaklarını veya başparmağını rakibinin boynuna veya soluk borusuna sokamaz. Bir dövüşçünün ayakta bir vuruş yapıp vuruş rakibin boğaz bölgesine gelirse, bu temiz ve serbest bir vuruş olarak kabul edilecektir.

 

         i)        Rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar;


Ayakta parmakları rakibin yüzünü/gözlerini işaret ederek kolunu veya kollarını rakibine doğru hareket ettirmek faul olarak değerlendirilir. Hakemlerin, dövüşçülerle açıkça iletişim kurarak bu tehlikeli davranışı önlemeleri gerekir . Dövüşçüler, rakibe doğru uzanırken yumruklarını kapatmaya veya parmaklarını doğrudan havaya kaldırmaya yönlendirilir.

 

  j)        Dirsek vuruşları; Herhangi bir pozisyonda herhangi bir hedefe tüm dirsek vuruşları kesinlikle yasaktır.

 

        k)      Her türlü kasık saldırıları;

Kasık bölgesine vurmak, kapmak, çimdiklemek veya bükmek dahil her türlü saldırı yasaktır. Kasığa yönelik saldırılar erkekler ve kadınlar için aynı şekilde yasaktır.

 

        l)        Yerde bulunan bir rakibe diz ve/veya tekme atmak yasaktır;

Tek bir diz veya kol (avuç içi veya yumruk) dövüş alanına dokunduğunda bir dövüşçü yerde sayılır. Bu durumda her türlü tekmelere veya diz darbelerine izin verilmeyecektir.

 

        m)    Rakibin eldivenlerini veya şortunu tutmak;

Dövüşçünün rakibinin şortunu veya eldivenlerini tutarak rakibinin hareketini engellemesi yasaktır. Bir dövüşçü, eldivenin malzemesini kullanarak değil, rakibinin elini tutarak kontrol etme amacıyla rakibinin elini tutabilir. Kendi eldivenlerinizi veya şortlarınızı tutmanız yasak değildir.

 

n)      Güvenlik çitini veya halatları parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak; Bir dövüşçü ellerini veya ayaklarını çitin üzerine koyabilir ve istediği zaman çitten çekebilir. Bir dövüşçü ayaklarını kafesin üzerine koyabilir ve ayak parmaklarını boşluklardan geçirebilir. Bir dövüşçünün parmakları veya ayak parmakları kafesten geçtiğinde ve çiti vücut pozisyonunu veya rakibinin vücut pozisyonunu kontrol etmek için kullandığında, bu artık yasak bir eylem haline geliyor. Bir dövüşçünün hiçbir zaman ipleri tutmasına veya kollarını geçirmesine izin verilmez. Dövüşçü kasıtlı olarak iplerden geçemez. Bir dövüşçünün çit, kafes ya da halatı tutarken yakalanması durumunda, faul dövüşte önemli bir etkiye neden olmuşsa, hakem kusurlu dövüşçünün puan kartından bir puanlık kesinti yapabilir. Çitin tutulması için bir puan kesintisi meydana gelirse ve ihlal nedeniyle, faul yapan dövüşçü faul sayesinde üstün bir pozisyonda kalırsa, dövüş hakem tarafından tarafsız bir pozisyonda ayakta tekrar başlatılmalıdır.

 

        o)      Küçük eklemlere yönelik hareketler;

El ve ayak parmakları küçük eklemlerdir. Bilekler, ayak bilekleri, dizler, omuzlar ve dirsekler büyük eklemlerdir. Parmakların/ayak parmaklarının çoğunu bir kerede tutmaya izin verilir.

 

p)      Rakibi ringten veya dövüş alanından atmak; Bir dövüşçünün rakibini ringin dövüş alanının dışına atmasına izin verilmez.

 

q)      Rakibinizin herhangi bir vücut boşluğuna veya herhangi bir kesiğine veya yırtılmasına kasıtlı olarak parmağınızı sokmak;

Bir dövüşçünün, kesiği genişletmek amacıyla parmaklarını açık bir yırtılmaya sokmasına izin verilmez. Bir dövüşçünün parmaklarını rakibin burnuna, kulağına, ağzına veya herhangi bir vücut boşluğuna sokmasına izin verilmez.

 

r)       Rakibin dizine düz veya yandan tekme;

Dizlere yönelik tüm düz ve yan tekmelere izin verilmez.


s)       Eti tırmalamak, sıkıştırmak, bükmek; Deriyi pençeleyerek veya acıyı uygulamak için deriyi çekmeye veya bükmeye çalışarak dövüşçünün derisini hedef alan herhangi bir saldırı yasaktır.

 

t)       Çekingenlik (temastan kaçınma veya sürekli olarak ağızlığı düşürme veya bir yaralanmayı taklit etme);

Çekingen olarak rakibiyle temastan kasten kaçınan veya dövüşün hareketinden kaçan herhangi bir dövüşçü tanımlanır. Bir dövüşçünün yanlış bir şekilde faul, yaralanma veya kasıtlı olarak ağızlığını düşürme veya tükürme ya da dövüşün hareketini durdurmak veya geciktirmek amacıyla farklı hareketler yaparak süre kazanma girişimi için Orta Hakem tarafından çekingenlik olarak değerlendirilebilir.

 

u)      Dövüş alanında küfürlü dil kullanımı;

Müsabaka sırasında küfürlü dil kullanılmasına izin verilmez. Kullanılan sözler küfürlü ifadeye ne zaman geçeceğini belirlemek yalnızca Başhakemin sorumluluğundadır.

Dövüşçülerin bir maç sırasında konuşabilecekleri açık olmalıdır. Yalnızca işitsel dilin kullanılması bu kuralın ihlali değildir. Kötü niyetli dil örnekleri ırkçılık veya aşağılayıcı dil olabilir.

 

v)      Hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi;

Bir dövüşçü her zaman hakemin talimatlarına uymalıdır. Herhangi bir sapma veya uyumsuzluk, dövüşçünün diskalifiye edilmesiyle sonuçlanabilir.

 

w)    Rakibin sakatlanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış;

MMA sporunda yarışan her sporcunun, sporu sportmenlik ve alçakgönüllülüğü vurgulayan olumlu bir ışıkla temsil etmesi beklenir. MMA sporunda yarışan her sporcunun, sporu sportmenlik ve alçakgönüllülüğü vurgulayan olumlu bir ışıkla temsil etmesi beklenir.

 

x)      Zil veya aradan sonra bir rakibe saldırmak;

Bir turun sonu, zilin (veya kornanın) sesi ve Hakem tarafından zaman çağrısı ile belirtilir. Orta Hakem zamanı bildirdikten sonra, dövüşçü tarafından başlatılan herhangi bir hücum hareketi zilden sonra ve yasak olarak kabul edilecektir. Bir müsabık, müsabakada dövüş arası sırasında rakibini hiçbir şekilde saldırmayacaktır.

Hakem, sakatlanmış veya mücadeleye devam edemeyecek durumda olan bir dövüşçüyü korumak için eylemin durdurulması çağrısında bulunduğunda, dövüşçüler rakiplerine karşı tüm saldırı eylemlerini durduracaktır.

 

y)      Bir dövüşçünün köşesinden veya farklı kişilerden müdahale;

Müdahale, bir köşenin dövüşçüsüne verilen mücadeleyi bozmaya veya haksız avantaj sağlamaya yönelik herhangi bir eylem veya faaliyet olarak tanımlanır. Köşelerin hiçbir şekilde hakemin dikkatini dağıtmasına veya hakemin hareketlerini etkilemesine izin verilmez.

 

z)      Her sınıf ve bölümle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen belgenin sonundaki GAMMA kuralları ayrıntılarına bakın.

 

 

16.  Kasıtlı Faullerde Prosedür:

 

a)              Kasıtlı bir faul sakatlığa neden olursa ve sakatlanma maçı hemen sonlandıracak kadar ciddiyse, sakatlanmaya neden olan sporcu diskalifiye ile kaybedecektir.


b)             Kasıtlı bir faul sakatlığa neden olursa ve maçın devam etmesine izin verilirse, Orta Hakem yetkilileri bilgilendirecek ve faule neden olan müsabıktan iki (2) puan düşecektir. Kasıtlı fauller için puan kesintileri zorunlu olacaktır.

 

c)              Kasıtlı bir faul, bir yırtılmaya ve/veya şişmeye neden olursa ve maçın devam etmesine izin verilirse ve yaralanma, planlanan raundların ½'sinden sonra herhangi bir rauntta dövüşün durdurulmasıyla sonuçlanırsa, ve dövüşün bir (1) saniye artı ile tamamlandıysa , başka bir serbest veya yasak vuruşla, yaralı dövüşçü, puan kartlarında öndeyse TEKNİK KARAR ile kazanacaktır; dövüşçü skor kartlarında geride veya hatta üzerindeyse, maç TEKNİK BERABERLİK ile sonuçlanacaktır.

 

d)            Eğer dövüşçü rakibine kasıtlı olarak faul yapmaya çalışırken kendini yaralarsa, Orta Hakem onların lehine hareket etmeyecek ve bu yaralanma serbest bir darbe ile meydana gelen yaralanma ile aynı olacaktır.

 

e)              Hakem, bir dövüşçünün sportmenlik dışı bir davranış sergilediğini hissederse, puanları düşürmek için dövüşü durdurabilir veya dövüşçüyü diskalifiye etmek için müsabakayı durdurabilir.

 

 

17.  Kazara Faullerde Prosedür:

 

a)              Kazara bir faul, hakemin maçı durdurmasına yetecek kadar ciddi bir yaralanmaya neden olursa, maç, planlanan rauntların ½'sinden önce durdurulursa, dövüşün artı bir (1) saniyesi tamamlanırsa, ya bir MÜCADELE İPTALİ ya da DİSKALİFİYE ile sonuçlanır.

 

b)             Eğer kazara bir faul, Orta Hakemin planlanan rauntların ½'si artı dövüşün bir (1) saniyesi tamamlandıktan sonra müsabakayı durdurmasına yetecek kadar ciddi bir yaralanmaya neden olursa, müsabaka, müsabakayı maç durdurulduğunda skor kartlarında önde müsabıka lehine TEKNİK KARAR verilmesiyle sonuçlanır.

 

c)              Kısmi veya eksik turlar puanlanacaktır.

 

d)            Tamamlanmayan rauntlar skor kartlarını etkiler. Böyle bir durumda tam raunt olarak değerlendirilirler.Bu hakemlerin takdirindedir.

 

e)              Eğer bir müsabık raund sırasında vücut fonksiyonlarının (kusma, idrar, dışkı) kontrolünü gözle görülür şekilde kaybederse, müsabaka Hakem tarafından durdurulacak ve müsabık Tıbbi nedenlerle müsabakayı Teknik Nakavt (TKO) ile kaybedecektir.

 

f)               e. Turlar arasındaki dinlenme süresinde bedensel işlev kaybı meydana gelirse, dövüşçünün devam edip edemeyeceğini değerlendirmek için saha doktoru çağrılacaktır. Müsabıkın ring doktoru tarafından devam etmesi onaylanmazsa, o müsabık Tıbbi Durdurma nedeniyle Teknik Nakavt (TKO) ile kaybedecektir.

 

g)             Dövüş esnasında yüzle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, müsabaka Başhakem tarafından durdurulacak ve yaralı dövüşçüTıbbi Durdurma nedeniyle Teknik Nakavt (TKO) ile kaybedecektir.


18.  Faul Prosedürleri:

 

Eğer bir faul yapılırsa, Orta Hakem:

1.      Zaman çağrısı;

2.      Faule uğrayan dövüşçünün durumunu ve güvenliğini kontrol eder;

3.      Faulü olası puan(lar) kesintileri ve/veya zaman durumunu değerlendirir.

4.      Tüm mola prosedürleri sırasında, bir müsabıkın antrenörü ile iletişim kurulmasına izin vermez.

 

 

19.  Süre Değerlendirmesi:

 

1.              Kasığa yönelik bir faul meydana gelirse ve yarışmacı devam edebilecek durumdaysa, faul yapılan yarışmacının toparlanması için 5 dakikaya kadar süre verilir.

2.              Bir faul nedeniyle tıbbi konsültasyon gerektirecek kadar ciddi şekilde yaralanan dövüşçülere, hakemin takdirine bağlı olarak, devam kararı verilmeden önce ring doktoru tarafından değerlendirilmek üzere 2 dakikaya kadar süre verilebilir.

3.              Bir Hakem, bir laserasyonun olduğu durumlar dışında, yasal bir vuruşun etkisini değerlendirmek için hiçbir zaman ara isteyemez.

 

 

20.  Knockdown:

 

a)              Bir dövüşçünün kafasına güçlü bir darbe veya tekme ile vurulması sonucu yere yığılırsa, hakem müdahale etmeli ve dövüşü derhal durdurmalıdır.

b)             Bir dövüşçü yere savrulursa ve çarpma nedeniyle sersemlemiş gibi görünürse, kendi takdirine bağlı olarak dövüşü durdurmak hakemin görevidir.

 

 

21.  Değerlendirme Kriterleri

 

a)              Tüm maçlar 3 hakem tarafından değerlendirilecek ve puanlanacaktır.

b)             10 Puan Zorunluluk Sistemi, bir maçı puanlamanın standardı olacaktır.

c)              10-Puan Zorunlu Puanlama Sistemine göre, raundun kazananına 10 puan, kaybedene ise dokuz puan veya daha az puan verilmelidir. Nadir olarak rauntta (10-10) verilir ve raundu kaybeden olmaz.

d)            Hakemler, etkili vuruş/güreş/boğuşma (Plan A), etkili saldırganlık (Plan B) ve dövüş alanının kontrolü (Plan C) gibi Dövüş Sanatları tekniklerini değerlendirecektir. Plan A eşit olarak değerlendirilmedikçe B ve C Planları dikkate alınmaz.

e)              Değerlendirmeler, etkili vuruş/güreş/boğuşma ve etkili saldırganlık ve dövüş alanının kontrolüne puanlamada en fazla ağırlık verilerek, tekniklerin yukarıda (e)'de göründüğü özel sıraya göre yapılacaktır.

f)               Bir müsabık tarafından yapılan serbest teknik uygulamasının yalnızca bu tür serbest tekniklerin sonuçlarına dayalı olarak etkili vuruş olarak değerlendirilir. Daha doğrusu, teknik vuruşlar, kesin olmayan vuruşlar ve daha düşük teknik uygulama ile birçok vuruştan daha değerlidir.

g)             Etkili güreş, başarılı bitirme, teknik ve akrobatik take-down’lalar vasıtasıyla gelen etkili sonuçlarla değerlendirilir.


h)             Etkili boğuşma girişimleri, başarılı bitirme ve olası dövüşü sonlandıran pes ettirme girişimleri ile değerlendirilir.

i)                 Etkili saldırganlık, dövüşü bitirmek için agresif bir şekilde girişimlerde bulunmak anlamına gelir.

j)                 Dövüş alanı kontrolü, maçın hızını, yerini ve konumunu kimin yönlendirdiğini belirleyerek değerlendirilir.

 

 

22.  Puanlama Kriterleri:

 

a)              Bir raunt, her iki müsabık da rauntta herhangi bir süre boyunca yarıştığında ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj olmadığında 10-10 olarak puanlanır. 10-10 çok nadir bir istisna olmalıdır!

b)             Bir müsabık yakın bir farkla kazandığında bir raunt 10-9 olarak puanlanır; kazanan dövüşçünün raunt sırasında daha iyi vuruş yapması veya daha etkili güreş ve boğuşma kullanması lazım;

c)              Bir müsabık, bir turda teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya boğuşma süresi ile büyük bir farkla raundu kazandığında, bir raunt 10-8 olarak puanlanacaktır.

d)            Bir raunt, bir müsabıkın bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya boğuşma süresinin tamamen domine ettiği durumlarda 10-7 olarak puanlanır.

e)              Teknik hakimiyet, bir hakem, bir dövüşçünün, aksiyona hakim olamamış olsa bile, rakibini rauntta önemli ölçüde zayıflatıp zayıflatmadığını değerlendirecektir. Teknik baskınlık, şişme ve yırtılma gibi görünür kanıtları içerir. Teknik hakimiyet, bir dövüşçünün vuruş, güreş ve/veya boğuşma gibi hareketleri rakibinin enerjisinde, güveninde, yeteneklerinde ve ruhunda azalmaya yol açtığında da değerlendirilecektir. Bütün bunlar, teknik egemenliğin doğrudan bir sonucu olarak gelir. Bir dövüşçü vuruşlardan, atışlardan, kontrol ve/veya yetenek eksikliğinden etkilendiğinde, bu, turda belirleyici anlar yaratabilir ve yüksek bir puanla değerlendirilmelidir.

f)               Hakimiyet MMA hücum temelli bir spor olduğundan ötürü, bir rauntta hakimiyeti kaybeden dövüşçünün sürekli olarak savunmak zorunda kaldığı, boşlukları hiçbir karşılık veya kontra gösteremediği zaman hakimiyet değerlendirilir. Güreş veya boğuşma aşamasındaki hakimiyet, dövüşçülerin güçlü alt etmeler gerçekleştirmesi ve/veya potansiyel olarak dövüşü sonlandıran pes ettirme saldırıları gerçekleştirdiği takdirde hakimiyet değerlendirilir.

g)             Süreklilik, bir dövüşçünün rakibine etkin bir şekilde saldırması, kontrol etmesi ve etkilemesi için harcadığı süre ile rakibin çok az veya hiç hücum çıkışı yapamaması olarak tanımlanır. Bir hakem, bir rauntta bir dövüşçünün etkin hücumun tam kontrolünü aldığı ve elinde tuttuğu nispi süreyi tanıyarak süreyi değerlendirecektir. Bu hem vuruşta hem de güreşte değerlendirilebilir.

h)             Tamamlanmamış rauntların puanlanması. Tamamlanmamış rauntların puanlanması gerekmektedir. Orta Hakem herhangi bir müsabıkı cezalandırırsa, puan hakemi tamamlanmayan raunt için nihai puanı hesapladığında uygun görülen puan sayısı düşülecektir.

 

 

23.  Puanlama Şeffaflığı

 

Seyircilere, sporculara ve antrenörlere daha iyi şeffaflık sağlamak için, puan kartı sahibi her turun sonunda elektronik olarak (monitör veya benzeri bir cihaz) veya kağıt tahtası (manuel skor tahtası vb.) ile her turun güncel puanını herkese açık bir şekilde gösterecektir.


24.  Karar Türleri

 

a.  Submission ile Tap Out

Bir müsabıkın artık devam etmek istemediğini belirtmek için vücudunun bazı kısımlarını fiziksel olarak kullanmasıdır.

b.  Sözlü Tap Out

Bir müsabık sözlü olarak veya gönüllü/istemsiz olarak hakeme acı veya sıkıntı içinde devam etmek istemediğini bildirdiğinde veya bağırdığında gerçekleşir. Bir submission esnasında çığlık atmak veya gürültü yapmak otomatik olarak sözlü Tap Out olarak değerlendirilir.

c.  Teknik Submission; serbest bir submission hareketi bilinç kaybı veya kırık/çıkık kemik(ler)/eklem(ler) ile sonuçlandığında.

d.  Teknik Nakavt (TKO);

Hakemin Durdurması: Müsabıkın temiz bir vuruş veya kafasına tekme ile yere düşmesi ve kendini akıllıca savunamaması nedeniyle hakem müsabakayı durdurur.

1.  Vuruş

2.  Yırtılma

3.  Köşe durması

4.  Zile cevap vermemesi

 

e.  Tıbbi Durdurma nedeniyle TKO;

1.  Yırtılma

2.  Doktorun durdurması

3.  Vücut fonksiyonlarında kontrol kaybı

 

f.  Nakavt (KO);

Hakemin durdurması: Müsabık kendini akıllıca savunamadığı için hakem müsabakayı durdurur.

1.  Darbeler Nedeniyle

2.  Take-Down veya fırlatmadan kaynaklanan darbe nedeniyle

 

g.  Diskalifiye;

Müsabaka sırasında kasıtlı bir faul sonucu meydana gelen bir yaralanma, müsabakayı sonlandıracak kadar şiddetliyse uygulanır. Birden fazla faul değerlendirildi ve/veya kurallara ve/veya hakemin komutlarına bariz bir saygısızlık varsa da söz konusu sporcu diskalifiye edilir.

h.  Müsaba İptali; B

bir müsabıkın kaza sonucu yaralanması nedeniyle zamanından önce durdurulması ve puan kartları aracılığıyla karar vermek için yeterli sürenin tamamlanmaması halinde gerçekleşir.

 

i.  Kararlar;

1.  Oybirliğiyle Karar: Üç hakemin de aynı müsabık lehine maçı puanladığında gerçekleşir.

2.  Bölünmüş Karar: İki hakemin bir müsabık için maçı puanladığında ve bir hakem rakip için puan verdiğinde gerçekleşir.

3.  Çoğunluk Kararı: İki hakemin aynı müsabık için maçı puanladığında ve bir hakek berabere puan verdiğinde gerçekleşir.

4.  Teknik Karar: Kazayla yapılan bir faulden kaynaklanan yaralanma nedeniyle bir maç zamanından önce durdurulduğunda ve bir müsabık skor kartlarında önde gidiyorsa gerçekleşir.

 

j.  Beraberlik:

1.  Oybirliğiyle Beraberlik – Üç hakem de maçı berabere bitirdiğinde gerçekleşir.

2.  Çoğunluk Beraberliği – İki hakem maçı berabere bitirdiğinde gerçekleşir.

3.  Bölünmüş Beraberlik – Üç hakemin tümü farklı puan verdiğinde ve toplam puan berabere sonuçlandığında gerçekleşir.


4.  Teknik Beraberlik - Kasıtlı bir faul sonucu müsabaka sırasında bir yaralanma meydana gelirse ve maçın devam etmesine izin verilirse, daha sonra yaralanma, planlanan raundların ½'sinden sonra etkilenen bölgeye serbest veya yasak bir vuruştan durmayı gerektirirdiği , artı 1 saniye tamamlandığı zaman, eğer sakatlanan müsabık durma anında skor kartlarında çift veya geride ise karar Teknik Beraberlik olur.

 

 

25.  Ağırlık Sınıfları:

 

8-9 yaş arası çocuklar

ERKEK VE KIZ AĞIRLIK KATEGORİLERİ

Cinsiyete göre ayır

- 18,0 kg | - 39,7 lbs

- 21,0 kg | - 46,3 lbs

- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 41,0 kg | - 90,4 lbs

- 45,0 kg | - 99,2 lbs

+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır

 

Ön Kadet 10-11 yaş arası

ERKEK VE KIZ AĞIRLIK KATEGORİLERİ

Cinsiyete göre ayır

- 27,0 kg | - 59,5 lbs

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 41,0 kg | - 90,4 lbs

- 45,0 kg | - 99,2 lbs

- 50,0 kg | - 110,2 lbs

+50,0 kg | + 110,2 lbs

Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır

 

 

 

Younder Kadetler 12-13 yaş

ERKEK VE KIZ AĞIRLIK KATEGORİLERİ

Cinsiyete göre ayır

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs

- 44,0 kg | - 97,0 lbs

- 48,0 kg | - 105,8 lbs

- 52,0 kg | - 114,6 lbs

- 57,0 kg | - 125,7 lbs


+57,0 kg | + 125,7 lbs

Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır

 

 

Büyük Kadetler 14-15 yaş

ERKEK VE KIZ AĞIRLIK KATEGORİLERİ

Cinsiyete göre ayır

- 40,0 kg | - 88,2 lbs

- 44,0 kg | - 97,0 lbs

- 48,0 kg | - 105,8 lbs

- 52,0 kg | - 114,6 lbs

- 57,0 kg | - 125,7 lbs

- 62,0 kg | - 136,7 lbs

- 67,0 kg | - 147,7 lbs

- 72,0 kg | - 158,7 lbs

+72,0 kg | + 158,7 lbs

Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır

 

Gençler 16 - 17 yaş arası / Büyükler 18 - 40 yaş arası / Veteranlar 41+

 

ERKEK AĞIRLIK KATEGORİLERİ          KADIN AĞIRLIK KATEGORİLERİ

- 52,2 kg | - 115 lbs -                                       47,6 kg | - 105 lbs

- 56,7 kg | - 125 lbs -                                       52,2 kg | - 115 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs -                                       56,7 kg | - 125 lbs

- 65,8 kg | - 145 lbs -                                       61,2 kg | - 135 lbs

- 70,3 kg | - 155 lbs -                                       65,8 kg | - 145 lbs

- 77,1 kg | - 170 lbs -                                       72,6 kg | - 160 lbs

- 83,9 kg | - 185 lbs +                                      72,6 kg | +160 lbs

- 93,0 kg | - 205 lbs

+ 93,0 kg | + 205 lbs

Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır Kg cinsinden ağırlık üstün ağırlıktır

 

Tolerans: Normal dövüş maks. 0,45 kg (1 Pound). Şampiyonluk mücadelesinde tolerans yok!

 

 

26.  Ağırlık Kesme: Sporcuların sağlığını korumak için GAMMA aşırı kilo vermeyi kabul etmez. Tüm yarışmacılar dövüş gününde ağırlıklarına ulaşmalıdır. Çok günlü turnuvalarda sporcular turnuvanın her günü tartılacaktır. Eksik ağırlık, derhal diskalifiye ile sonuçlanacaktır.

 

 

27.  Dövüş Protokolü

Müsabaka başlamadan önce yarışmacılar eskort ekibi ile (en fazla 3 kişi) dövüş alanının dışında özel bir noktada bekleyecek.

Dövüş alanındaki hakem / baş hakem, yetkililer kendi konumlarında yer aldığını belirledikten sonra yarışmacıların dövüş alanına girmesine izin verir.

Dövüş alanına önce MAVİ yarışmacı , ardından KIRMIZI yarışmacı çağrılacaktır.

 

Hakem her iki yarışmacıyı dövüş alanının ortasına çağırır ve orada selamlaşırlar ve hakemin işaretiyle başlama pozisyonlarını alırlar.


Baş hakem "FİGHT" sözü işaret ile kronometreden sorumlu hakemin resmi olarak dövüş süresini başlatmasını sağlar. Hakem, kural dışılık, dövüş süresinin bitmesi veya bazı teknik problemler olması durumunda “DUR” diye bağırarak dövüşü durduracaktır. Bir dövüşün sonunda, baş hakem puan kartı hakemlerine danışarak kazananı elini kaldırarak ilan eder.

 

 

28.  Tıbbi Gereklilikler / Dopingle Mücadele

 

1.  Tüm yarışmacılar sağlıklı ve iyi fiziksel durumda olmalıdır.

2.  Dövüş öncesi fiziksel testler GAMMA tıbbi kurallarına göre zorunludur.

3.  Kadın Dövüşçüler: Her kadın müsabık, müsabaka öncesi fiziki sırasında, muayene eden doktorun veya doktorun yetkili asistanının talimatıyla uygulanan bir hamilelik testinden geçecektir. Muayene eden doktorun kabul edebileceği yazılı belgeler sunan kadın yarışmacılar, dövüş öncesi fiziksel gebelik testinden muaf tutulabilir.

4.  Ek Gereksinimler: Rastgele ilaç ve PED testi, komisyon veya promosyon tarafından müsabakadan önce ve sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Başarısız ilaç ve/veya PED testi, turnuvadan diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Tüm ilaç ve PED test prosedürleri WADA yönergelerine göre yapılacaktır.

 

 

29. Açıklama

 

1.      Dünya, Kıta veya Resmi Turnuvaların ödül töreninde hiçbir ulusal bayrağa izin verilmez.

2.      Tüm GAMMA turnuvalarında müsabakalardan önce veya sonra reklam yapılamaz. Sponsorlar sadece sporcuların spor kıyafetleri üzerinde gösterilebilir.

 

30. Ayrıntılı Kurallara Genel Bakış

 

Hızlı ve kolay kontrol için lütfen bir sonraki sayfadaki ayrıntılı kurallara genel bakış sayfasına bakın.